مأموریت ما

توسعه فردی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها جهت نقش آفرینی بیشتر آنان در ساختن ایران

ارزش های ما

مسئله محوری

خدماتی که ما در متنا ارائه میدهیم در راستای پر کردن یک خلأ یا حل یک مسئله است. رویکرد ما این است که مخاطبانمان را نیز متوجه این خلأها و مسئله ها کنیم تا با همکاری هم بتوانیم در حل این مسائل نقشی داشته باشیم

تسهیل تصمیم برای آینده

خیلی از دانشجویان و دانشآموختگان برای آینده خود نمیتوانند به راحتی و قاطع تصمیم بگیرند. ما در متنا تلاش میکنیم با شناخت عواملی که تصمیم گیری در مورد آینده شغلی یا تحصیلی را برای افراد سخت میکند، به دانشجویان و دانشآموختگان کمک کنیم تا با چشمانی بازتر و راحت تر بتوانند تصمیم بگیرند.

رفع موانع شکوفایی استعدادها

بسیاری از افراد مستعد به جهت فراهم نبودن شرایط مناسب، استعدادشان شکوفا نمیشود و یا نمیتوانند خودشان را وقف کاری کنند که به آن علاقه دارند. متنا موانع شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی برآمده از دانشگاه را شناسایی و تلاش میکند راه را برای شکوفایی استعدادها هموار کند.

آینده نگری

ما درمتنا با توجه به رشته های تحصیلی و مشاغل آینده در ایران برنامه های آموزشی خود را طراحی میکنیم و سعی میکنیم مهارت های مورد نیاز برای آینده را به افراد آموزش دهیم

تمرکز بر یادگیری در عمل

ما در متنا اعتقاد داریم برای اینکه افراد بتوانند بهتر در ساختن ایران نقش آفرینی کنند، لازم است بیش از آنچه در کلاسهای تئوری یاد میگیرند در عمل و در کنار افراد حرف های و با تجربه بیاموزند. بنابراین تلاشمان این است که زمینه هایی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند به راحتی با افراد حرف های مرتبط شوند و از آنها یاد بگیرند.

داستان متنا

شکل گیری کاروژه به عنوان پلتفرم تعریف کارآموزی + پروژه کارشناسی برای دانشجویان رشته های مهندسی
تابستان ۱۳۹۷
برگزاری طرح توانمندسازی شغلی صدف
زمستان ۱۳۹۷
شکل گیری برند متنا دربرگیرنده همه خدمات مرتبط با توسعه نیروی انسانی
تابستان ۱۳۹۸
شکل گیری کاربن – ارائه دهنده خدمات برگزاری دوره های کارآموزی در سازمانها
بهار ۱۳۹۹
شکل گیری رُشنا به عنوان بستری جهت برگزاری رویداد
تابستان ۱۳۹۷
شکل گیری کلاس پلاس – ارائه دهنده آموزشهای عملی در رشته های مهندسی
پاییز ۱۳۹۷
برگزاری رویداد ره زیست
بهار ۱۳۹۸
انتخاب کاروژه به عنوان کارگزار رسمی دانشکده فنی دانشگاه تهران در موضوع کارآموزی
زمستان ۱۳۹۸
شکل گیری تکنوتز به عنوان پلتفرم ارائه دهنده مشاوره در حوزه انتخاب موضوع پایاننامه ارشد و دکتری
زمستان ۱۳۹۹